รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล

 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
 1รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนมกราคม  2562  1. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนมกราคม  2563
 2. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนกุมภาพันธ์  2562  2. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 3รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนมีนาคม  2562   3. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนมีนาคม  2563
 4รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนเมษายน  2562  4. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนเมษายน  2563
5รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนพฤษภาคม  2562  5รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนพฤษภาคม  2563
 6รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนมิถุนายน  2562  6รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนมิถุนายน  2563
7. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนกรกฎาคม  2562  7รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนกรกฎาคม  2563
8. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนสิงหาคม  2562  8รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนสิงหาคม  2563
9. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนกันยายน  2562  
10. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนตุลาคม  2562  
11. รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนพฤศจิกายน  2562  
12.รายงานสรุปการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล​  เดือนธันวาคม  2562